22 oktober statutenwijziging vergadering.

/ / HSV

Op vrijdag 22 oktober staat er een statutenwijziging op het programma en wel om 20:00 uur in het clubgebouw. Als iemand het concept van de nieuwe statuten wil inzien dan kan hij zich melde onder telefoonnummer: 06-57015956.
Op deze vergadering dient wel 2/3 van de leden aanwezig zijn, is het minder dan staat de volgende vergadering hierover gepland op 5 november, tezamen met de Jaarvergadering die ook om 20:00 uur begint in het clubgebouw.
Dan heeft geen 2/3 van de leden aanwezig te zijn: als dan 2/3 van de aanwezige hun goedkeuring geeft dan is de statutenwijziging goedgekeurd en kan het vervolgeens naar de notaris.